Το Ηλιακό Σύστημα // The Solar System

Δημιουργήθηκε από τους σπουδαστές του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΙΕΚ Δέλτα Θεσσαλονίκης. Created by the students of Applied Arts department of IIEK Delta Thessaloniki.

Read more

Hurricane IRMA and MEGA 8.1 EARTHQUAKE in MEXICO UPDATE

Hard to describe the situation we are facing weather wise at this moment. Reports as high as an 8.2 Earthquake have been reported by

Read more

Solar System (Storyville Kids Video #12) | Interactive Read Aloud

Storyville Kids presents: Solar System – A colorful, educational, and fun book about the planets in our solar system. Parents/Caregivers: Find this book on

Read more

Exploring Our Solar System – Planets of The Solar System for Kids Benny & Denny Learning VIdeos

Exploring Our Solar System – Planets of The Solar System for Kids Benny & Denny Learning VIdeos. Thanks for watching Please Like! & Subscribe

Read more

What is the Smallest Planet in Our Solar System? Planet Facts for Kids – Solar System Information

I wonder… What is the smallest planet in the Solar System? That’s one of the questions that might come to the minds of all

Read more