Το Ηλιακό Σύστημα // The Solar System

Δημιουργήθηκε από τους σπουδαστές του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΙΕΚ Δέλτα Θεσσαλονίκης. Created by the students of Applied Arts department of IIEK Delta Thessaloniki.

Read more

The James Webb Space Telescope Is Delayed (Again)! What Is Happening?

The James Webb Space Telescope will change how we see our universe, that is, if it ever gets off the ground. How NASA Engineers

Read more

A Giant Underground Lake on Mars! | Breaking News

Scientists have discovered an underground lake of liquid water on Mars! While this isn’t itself evidence for life on Mars, it does raise some

Read more