Największe tornado w Polsce. The Worst tornado in Poland.

Jestem jedynym legalnym przedstawicielem tego filmu.Dnia 20.07.2007 nad gminą Kłomnice przeszla traba powietrzna niszcząc wszystko.

source

USA News Headlines

[su_feed url=”http://rss.cnn.com/rss/cnn_us.rss” limit=”20″]

ABC NEWS Headlines

[su_feed url=”http://feeds.abcnews.com/abcnews/usheadlines” limit=”20″]

You May Also Like