Hướng dẫn cấu hình Email theo domain của bạn trong hosting Godaddy

Website speed matters a whole lot. Get Managed WordPress now!

Lightning fast hosting for a shockingly low price! 50% off GoDaddy Hosting plans


this website out ranks 99% of all websites using Godaddy’s Hosting

Lightning fast hosting for a shockingly low price! 50% off GoDaddy Hosting plans

[Prosperity]

#wordpress #youtube #plugins #seo #socialmediamarketing #webdesign #Godbless

FREEBOOK: Tự tạo Website trong 4 phút https://anquach.com
Link tìm KHUYẾN MÃI GODADDY: https://anquach.com/godaddy

Trong video này An sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Email theo domain mà bạn đã mua trong hướng dẫn Tạo Website WordPress mà An đã trình bày trong clip trước https://anquach.com/freevideo

Ví dụ bạn có domain anquach.com, thì bạn sẽ tạo được email theo domain đó, như trong video An hướng dẫn tạo test@anquach.com.

Để được trả lời những câu hỏi khác, bạn post câu hỏi vào https://anquach.com/hoi

Nếu An thấy nhiều câu hỏi tương tự, An sẽ quay clip hướng dẫn.

————————————————————————-
Web cá nhân: https://anquach.com

source

Originally posted 2017-09-13 18:03:07. Republished by Blog Post Promoter

You May Also Like